удар

удар
مذکر
............................................................
1. blow chop
............................................................
2. stab
(vt. & n.) خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، زخم چاقو، تیر کشیدن
............................................................
3. thrust
(past: thrust ; past participle: thrust
(vt. & n.) فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ کردن، رخنه کردن در، به زور باز کردن، نیرو، فشار موتور، نیروی پرتاب، زور، فشار
............................................................
4. impact
(vt. & n.) بهم فشردن، پیچیدن، زیر فشار قرار دادن، با شدت ادا کردن، با شدت اصابت کردن، ضربت، فشار، تماس، اصابت، اثر شدید، ضربه، برخورد، اثر
............................................................
5. crash
(v.) خرد کردن، درهم شکستن، ریز ریز شدن، سقوط کردن هواپیما، ناخوانده وارد شدن، صدای بلند یا ناگهانی (در اثر شکستن)، سقوط
............................................................
6. thud
(vt. & n.) صدای خفه و آهسته ایجاد کردن، ضربه، ضربه های متوالی، تپ تپ، هف هف
............................................................
7. attack
(vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
............................................................
8. blow
(past: blew ; past participle: blown
(v.) دمیدن، وزیدن، در اثر دمیدن ایجاد صدا کردن، ترکیدن
............................................................
9. stroke
(v.) ضربه، ضربت، لطمه، ضرب، حرکت، تکان، لمس کردن، دست کشیدن روی، نوازش کردن، زدن، سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)
............................................................
10. seizure
(n.) تصرف، ربایش، ضبط، حمله ناگهانی مرض
............................................................
11. lead
(past: led ; past participle: led
سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
(adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
(adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
............................................................
12. faulty stroke
............................................................
13. miscue
(v.) سهو، بخطا زدن (گوی بیلیارد)، اشتباه کردن، خطا

Русско-персидский словарь. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Синонимы:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Полезное


Смотреть что такое "удар" в других словарях:

 • УДАР — удара, м. 1. Резкий, сильный толчок, резкое, сильное столкновение чего н. (движущегося с движущимся или движущегося с неподвижным). «Удар так ловок был, что череп врозь раздался.» Крылов. «Удар наш меток и тяжел.» Языков. «Славили герольды мой… …   Толковый словарь Ушакова

 • удар — Толчок, заушение, заушина, затрещина, зуботычина, оплеуха, пинок, подзатыльник, пощечина, тумак, шлепок, щелчок; мордобитие. Оскорбление действием. Последним горлопанам... досталось вдоволь и взрыльников и подзатыльников . Мельников. См.… …   Словарь синонимов

 • УДАР — Устройство Дозированного Аэрозольного Распыления. Является гуманным средством самозащиты; является гражданским оружием. Его применение должно осуществляться в соответствии со ст. 24 Закона Об оружии . Принцип действия Принцип действия устройства… …   Википедия

 • УДАР — твердых тел совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твердых тел, а также при некоторых видах взаимодействия твердого тела с жидкостью или газом (удар струи о тело, удар тела о поверхность жидкости, гидравлический удар,… …   Большой Энциклопедический словарь

 • Удар — Удар. Упругое столкновение твёрдых тел. m1, m2 массы тел, P1, P2 импульсы, F силы в момент удара. УДАР, совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твердых тел, а также при некоторых видах взаимодействия твердого тела с… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • УДАР — УДАР, совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твердых тел, а также при некоторых видах взаимодействия твердого тела с жидкостью или газом (удар струи о тело, удар тела о поверхность жидкости, действие взрыва или ударной… …   Современная энциклопедия

 • УДАР — твёрдых тел, совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твёрдых тел, а также при нек рых видах взаимодействия твёрдого тела с жидкостью или газом (У. струи о тело, У. тела с поверхностью жидкости, гидравлический удар, действие… …   Физическая энциклопедия

 • УДАР — УДАР, а, муж. 1. Короткое и сильное движение, непосредственно направленное на кого что н., резкий толчок. Нанести у. У. прикладом, кулаком. Свалить ударом. У. электрического тока (перен.). У. ниже пояса (запрещённый приём в борьбе; также перен.:… …   Толковый словарь Ожегова

 • УДАР — устройство дозированного аэрозольного распыления Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с. УДАР Украинский демократический альянс за… …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • удар. — удар. уд. ударение лингв. удар. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Удар — – совокупность явлений, происходящих при внезапной встрече двух движущихся в одном или в разных направлениях тел или одного движущегося и другого покоящегося тела. [Словарь основных терминов, необходимых при проектировании, строительстве и… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»